Gmina Złotoryja

Gmina położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, posiada skomplikowana budowę geologiczną i urozmaiconą rzeźbę terenu. Leży na pograniczu dwóch typów krajobrazu. Jeden odznacza się wyraźną monotonią falistej równiny, wiąże się z Wysoczyzną Chojnowską wchodzącą w skład Niziny Śląskiej. Drugi to pełen malowniczych zakątków, pagórkowaty teren Pogórza Kaczawskiego, będący północną rubieżą Sudetów Zachodnich. Północna część gminy to tereny rolnicze, dobre warunki glebowe i przyrodnicze sprzyjają prowadzeniu upraw rolnych i hodowli zwierząt. Południowo-zachodnia część gminy ma charakter przemysłowy, znajduje się tutaj kilkanaście małych zakładów przemysłowych, a zasoby surowców, głównie bazaltu i żwiru, stwarzają warunki do rozwoju przedsiębiorczości. W miejscowości Ernestynów położonej ok. 500m od autostrady A-4 przygotowane są tereny pod strefę aktywności gospodarczej.
czytaj więcej

Warto zobaczyć

Żelazny Krzyż

Wilków-Osiedle

Żelazny Krzyż znajduje się na zalesionym wzgórzu w Wilkowie-Osiedlu. 13-metrowa konstrukcja powstała około 1931 roku, choć jeszcze do 2007 roku jej dzieje były zupełnie nieznane. Zmienił to list od Niemki, która przed wojną mieszkała w Wilkowie.

>> czytaj więcej

Piece wapiennicze znajdujecie się na terenie Skansenu Górniczo-Hutniczego w Leszczynie wybudowane zostały na prawym brzegu Prusickiego Potoku najprawdopodobniej w drugiej połowie XIX w. Na archiwalnych mapach obiekt ten oznaczony był jako wapiennik bliźniaczy bądź po prostu wapiennik.

>> czytaj więcej

Wilcza Góra

Wilków

Wilkołak (często także Wilcza Góra, niem. Wolfsberg) to bazaltowy szczyt o wysokości 367 m n.p.m. leżący na Pogórzu Kaczawskim (północno-zachodni skraj Pogórza Złotoryjskiego), pomiędzy miastem Złotoryja, Jerzmanicami-Zdrój a Wilkowem.

>> czytaj więcej

Krucze Skały

Jerzmanice-Zdrój

Strome zbocza doliny Kaczawy to wynik erozyjnego działania wód tej rzeki, ale nie tylko, ponieważ na przykład pionowe zerwy skalne Kruczych Skał są także wynikiem działania w tym miejscu kamieniołomu pozyskującego kiedyś piaskowiec, cenny materiał budowlany.

>> czytaj więcej

Kopczyna

Prusice

Kopczyna to leżący tuż przy granicy Prusic stożek wulkaniczny o wys. 258 m n.p.m, zwany dawniej Szubieniczną Górą albo Górą Karola. Wzgórze zbudowane jest z bazaltu, który przez krótki czas wydobywano ale eksploatacja okazała się nieopłacalna.

>> czytaj więcej

Regionalna Izba Pamięci w Prusicach to miejsce stworzone przez lokalną społeczność, w którym gromadzi ona swoje pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku.

>> czytaj więcej

Na początku sierpnia 1813 roku na Dolnym Śląsku znalazły się naprzeciw siebie dwa wielkie zgrupowania wrogich armii - francuska Armia Bobru oraz rosyjsko - pruska Armia Śląska (...)

>> czytaj więcej

Źródełko św. Jadwigi znane jest od wieków. Według przekazów, podczas swoich wędrówek to właśnie ze źródełka w Rzymówce matka Henryka Pobożnego czerpała wodę. Dziś źródełko zabudowane jest charakterystyczną kamienną piramidą.

>> czytaj więcej

Rokitnica (niem. Rochlitz) pojawia sic po raz pierwszy w źródłach pisanych w roku 1204 jako Rochitnica. Nazwa ta oznaczała miejsce pokryte rokitą, lub osadę nad potokiem bądź położoną obok rokit, a więc miejsca gdzie występowały wierzby

>> czytaj więcej

XVII Dwór - obecna SP

Gierałtowiec

Historia szkoły Podstawowej w Gierałtowcu sięga XVII w. na co wskazują zachowane dokumenty. Pałac, w którym mieści się obecna szkoła datowany jest na XVII w. a nawet XVI w. (...)

>> czytaj więcej